Skip to content

Wiktoria Kuzub

Koordynatorka Zespołu Obsługi Klienta – jest ekspertką w sprawianiu, aby niemożliwe stało się możliwe.

To także dzięki niej w naszym Ośrodku panuje tak przyjazna atmosfera. Wiecznie uśmiechnięta i otwarta na ludzi oraz nowe doświadczenia, zawsze wszędzie jej pełno.
Tej energii nie da się opisać – trzeba odwiedzić Capital Ski i samemu się przekonać!

WIKTORIA KUZUB