Skip to content

Sławomir Ochnio

Nasz zawodowy instruktor narciarstwa zjazdowego z wieloletnim doświadczeniem. Jego misją w nauczaniu jest sprawienie, aby każdy uczestnik zajęć wychodził z nich zadowolony, cieszył się jazdą i najlepiej wykorzystał czas na naukę, by poprawił umiejętności oraz technikę jazdy.
 
Sławomirowi Ochnio niestraszny jest żaden żywioł – od 30 lat jest też instruktorem spadochroniarstwa, pracował w wojsku powietrzno-desantowym i lotniczym, a od 17 lat uczy także windsurfingu.
 
Jest prawdziwym uosobieniem spokoju i łagodności.
 
12