Skip to content

REGULAMIN DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z OŚRODKA CAPITAL SKI

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z ośrodka sportowo-rekreacyjnego Capital Ski prowadzonego przez firmę Capital Ski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Drawska 22, 02-202 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS.

Ośrodek Capital Ski, zwany dalej również Ośrodkiem, powstał z myślą o osobach chcących podnieść poziom swojej sprawności fizycznej oraz umiejętności w zakresie jazdy na nartach oraz snowboardzie. Informujemy, że korzystanie z naszego Ośrodka, podobnie jak uprawianie innych form sportowych, może nieść ze sobą niebezpieczeństwo wystąpienia kontuzji i urazów. Niniejszy regulamin stworzyliśmy w celu zminimalizowania niebezpieczeństwa podczas przebywania na terenie naszego ośrodka, a także w celu zapewnienia jak największej satysfakcji Klientom. Biorąc powyższe pod uwagę, należy zapoznać się z wszystkimi zapisami regulaminu oraz stosować się do zaleceń personelu Ośrodka.